איך לנהל Oracle Database כחלק מתהליכי DevOps בסביבות דינאמיות

בדרך כלל  בסיסי נתונים הם הרכיב הקבוע והיציב בסביבת המחשוב הארגונית. 

אבל עם המעבר לסביבות ענן ולשרות SaaS עולה הצורך ליצור, לנהל ולנטר גם את בסיסי הנתונים כחלק מהתשתית העננית עם כלי אוטומציה סטנדרטיים.

ב-Oracle הצורך עלה עם התרחבות שרותי הענן, התמיכה ב-TerraForm והוספת API כמעט לכל פונקציונאליות בענן שלהם (OCI).

עבור בסיס הנתונים, היכולות הדרושות נכללות ב-ORDS, ובהרחבה Oracle Rest Data Services.

הרכיב החינמי שכתוב ב-Java, החל את דרכו במטרה לתמוך ב-APEX ולאפשר גישה ב-rest לנתונים בבסיס הנתונים. אם עליית הצורך ביכולות ניהול וניטור הורחב מאוד ה-api המוטמע בו במאות יכולות חדשות עבור management api , כגון יצירת בסיסי נתונים, משתמשים, גיבויים, tablespaces, טבלאות ועוד.

בזכות היכולת המורחבת ניתן היום לנהל את תשתית בסיסי הנתונים דרך כלי האוטומציה הארגוניים או ה-ענניים 🙂